PL EN

CZUJNIKI SPECJALNE

Profesjonalny dobór i właściwe rozmieszczenie detektorów ma w każdym systemie sygnalizacji pożaru decydujący wpływ na szybkość lokalizacji źródeł ognia, włączenie alarmu i rozpoczęcie akcji gaśniczo-ratunkowej. Istotne jest też wyeliminowanie możliwości nieuzasadnionych alarmów. Ze względu na rodzaj chronionych obiektów, krytyczne warunki otoczenia, coraz bardziej rozwinięte technologie, a także idącą za nimi złożoną specyfikę możliwości i potencjalnego miejsca pojawienia się źródeł pożaru - często konieczne jest zastosowanie rozwiązań specjalnych.

Projektując i montując systemy sygnalizacji pożarowej korzystamy wyłącznie ze sprawdzonych czujek i detektorów renomowanych producentów. Dla każdej przestrzeni chronionej dobieramy rozwiązania optymalne technicznie i uzasadnione ekonomicznie – co jest szczególnie istotne przy szerokiej gamie dostępnych produktów o wysokiej skuteczności działania.

PRZYKŁADY PROPONOWANYCH CZUJNIKÓW SPECJALNYCH NAJNOWSZEJ GENERACJI:

 • LINIOWA CZUJKA DYMU DOP-40R jest przeznaczona do wykrywania dymu powstającego we wczesnym stadium rozwoju pożaru. Nadaje się zwłaszcza do ochrony pomieszczeń, gdzie w pierwszej fazie pożaru spodziewane jest pojawienie się dymu i tam, gdzie ze względu na dużą powierzchnię pomieszczenia należałoby dla jego ochrony zastosować dużą ilość punktowych czujek dymu.
  Działanie czujki polega na analizie przezroczystości optycznej powietrza w przestrzeni pomiędzy czujką, a reflektorem (lub zespołem reflektorów).
  Posiada wbudowane układy automatycznej kompensacji zabrudzenia własnego układu optycznego i kompensacji wpływu warunków otoczenia sprawiające, iż zachowuje stałą czułość i zdolność do wykrywania zagrożenia pożarowego przez długi okres czasu.
  Czujki DOP-40R posiadają wyjścia przekaźnikowe alarmu pożarowego i uszkodzenia, dzięki czemu mogą pracować na liniach dozorowych dowolnych centrali sygnalizacji pożarowej, a także w systemach sygnalizacji włamaniowej.
  Więcej informacji :
  www.polon-alfa.pl
 • CZUJKA PŁOMIENIA WIELOPASMOWA PPW-40REx przystosowana jest do pracy wewnątrz i na zewnątrz obiektów. Przeznaczona jest do zastosowań w strefach zagrożonych wybuchem mieszanin gazów i oparów cieczy palnych z powietrzem, oraz w strefach zagrożonych wybuchem mieszanin pyłów palnych z powietrzem.
  Zapewnia dużą skuteczność wykrywania płomienia paliw zawierających węglowodory, zachowując wysoką odporność na fałszywe alarmy dzięki zespołowi trzech czujników podczerwieni pracujących w różnych pasmach.
  Trzy detektory pasmowe reagują na to promieniowanie, a ich sygnały są wzmacniane i przetwarzane, oraz interpretowane przez układ mikrokontrolera.
  Mikrokontroler nadzoruje pracę czujki, zbierając nie tylko dane o mierzonych sygnałach, ale także o temperaturze występującej w czujce, napięciu zasilającym, aktualnej dacie i aktualnym czasie. Przeprowadza analizę pomiarów i równolegle przekazuje ich wyniki do centrali sygnalizacji pożarowej. Na bieżąco sprawdza też poprawność działania czujki i jej podstawowych układów. W razie stwierdzenia nieprawidłowości natychmiast przekazuje stosowne informacje do centrali.

  Czujka posiada grzałkę, która utrzymuje przeźroczystość optyki na odpowiednim poziomie, nie dopuszczając do osadzania się na okienkach czujników pary wodnej, szronu, czy ich oblodzenia.
  Czujka przewidziana jest do współpracy z centralami, które umożliwiają przyjęcie sygnału alarmowego z bezpotencjałowych styków przekaźnika, jak również do współpracy z innymi systemami - za pośrednictwem pętli prądowej 4–20mA.
  Więcej informacji :
  www.polon-alfa.pl
 • AirSCREEN ASD 535 jest systemem zasysającym (aspiracyjnym) zaopatrzonym w jeden, lub dwa detektory dymu o bardzo wysokiej czułości, wykonane w innowacyjnej technologii HD (High Dynamic). Powietrze z nadzorowanego pomieszczenia jest zasysane i transportowane do jednostki oceniającej. Czujnik w jednostce oceniającej kontroluje powietrze pod względem występowania  w nim cząstek dymu w zakresie zdefiniowanych parametrów granicznych. Dzięki funkcji automatycznego uczenia (auto-learning), podczas uruchamiania system dostosowuje się optymalnie do warunków środowiskowych. Zanieczyszczenia, takie jak pył są skutecznie filtrowane, co praktycznie eliminuje fałszywe alarmy.
  Więcej informacji:
  www.schrack-seconet.com
 • Liniowa czujka ciepła d-LIST z kablem sensorycznym - dzięki małej średnicy jest szczególnie przydatna w niewielkich obszarach z ograniczonym dostępem, takich, jak np. kanały kablowe, systemy taśmociągów, czy tunele.
  Kabel sensoryczny wyposażony w indywidualnie adresowalne czujniki temperaturowe pracuje w szerokim zakresie temperatur, zapewniając wysoką precyzję stałego pomiaru w zakresie od -40°C do +85°C, a w krótkich przedziałach czasowych nawet do +120°C.
  Dobór rodzaju kabla uzależniony jest od odległości między sensorami.
  Zastosowanie kontrolerów z serii SCU800 umożliwia podłączenie do każdego z nich 2 kabli sensorycznych o maksymalnej długości 2 x 250 m.
  Liczba sensorów na każdym z kabli: od 10 do 99.
  Podstawowe zalety kabla sensorycznego d-LIST to: precyzyjne wskazywanie miejsca wystąpienia alarmu, szybki czas detekcji w oparciu o wysoką czułość sensorów, możliwość nastawiania progów alarmowych indywidualnie dla danego obszaru detekcji, odporność na fałszywe alarmy, prosta instalacja i zoptymalizowane koszty utrzymania.
  Więcej informacji :
  www.schrack-seconet.com
 • CUBUS CMD 533X - interaktywna czujka wielosensorowa dymu, ciepła i tlenku węgla. Wykrywa pożary tlewne i otwarte w ich wczesnym stadium rozwoju, dzięki możliwości wykrycia i opracowania charakterystyki pożaru na podstawie analizy  dymu (zasada Tyndalla), ciepła (czujnik NTC) oraz tlenku węgla CO (czujnik elektrochemiczny).
  Czujka jest przystosowana do współpracy z techniką pętli dozorowych X-LINE, posiada także dynamiczny filtr alarmów, który rozpoznaje i eliminuje alarmy mylne. Czujka stale dopasowuje się do zmiennych warunków otoczenia, w którym pracuje, dzięki zastosowaniu innowacyjnej  technologii automatycznego  dostosowania czułości CUBUS+ (detekcja dymu wspierana przez detektor ciepła i CO).
  Więcej informacji :
  www.schrack-seconet.com
 • DETEKTOR ZASYSAJĄCY DYMU STRATOS - HSSD2 jest wysoko rozwiniętą nową generacją urządzeń do wykrywania dymu z zasysaniem czterema kanałami detekcji i opcjonalnie wyświetlaczem LCD oraz programatorem. Charakteryzuje się wyjątkowo szerokim zakresem czułości w klasach A, B i C, umożliwiając bardzo wczesne ostrzeganie o dymie, przy jednoczesnym maksymalnym ograniczeniu liczby fałszywych alarmów.
  Zastosowana i opatentowana w tych detektorach technologia ClassiFire 3D® zapewnia adaptację progów alarmowych do zmieniającego się zadymienia tła bez konieczności okresowego dokonywania ponownego „uczenia się”, lub ręcznych zmian czułości - nawet w przypadku tygodniowych zmian zadymienia tła (np. w dni wolne od pracy). Wewnętrzny filtr jest monitorowany na zanieczyszczenie, a stopień jego zapełnienia kompensowany jest przez automatyczne dostosowanie czułości.
  Wbudowany moduł sterowania umożliwia centralny monitoring 126 innych detektorów, oraz integrację z systemami BMS poprzez otwarty protokół BACNET i MODBUS.
  Detektor posiada wewnętrzny rejestr 20.100 zdarzeń, a jego konfigurowanie chronione jest kodem PIN.
  Ma możliwość podłączenia orurowania zarówno od góry, jak i od tyłu detektora, co zapewnia estetyczny wygląd po zamontowaniu.
  Więcej informacji :
  www.quality07.com.pl
 • VESDA (Very Early Smoke Detection Apparatus) LaserFOCUS jest nowoczesnym, ssącym systemem wczesnej detekcji dymu, wykorzystującym ultradźwiękowy system monitoringu przepływu powietrza. Zaprojektowany do bardzo wczesnego wykrywania dymu.<
  Jego praca polega na ciągłej analizie zasysanego powietrza, które najpierw jest filtrowane, a następnie transportowane do komory detekcyjnej, gdzie pod wpływem rozproszonego światła dokonywana jest analiza obecności w nim cząstek dymu.
  Dzięki unikalnemu wyświetlaczowi użytkownik ma dostęp do wszelkich informacji o poziomie zadymienia, jego analizę, a także powiadomienia o ewentualnych uszkodzeniach, czy zakłóceniach w pracy systemu.
  W przypadku przekroczenia ustalonej granicznej wartości dymu aktywowane są przekaźniki wysyłające impuls alarmowy do centrali systemu.
  Detektor VESDA LaserFOCUS jest odporny na zmiany temperatury powietrza, zmiany ciśnienia oraz zanieczyszczenia.
  Może być instalowany bez konieczności używania specjalnego interfejsu, czy oprogramowania serwisowego.
  Więcej informacji :
  www.vesda.pl
 • PROTECTOWIRE to cyfrowa liniowa czujka ciepła, która ze względu na niezawodność, przystępną cenę i wielorakie możliwości specjalnych zastosowań jest często używana do wykrywania pożaru. Jest zdolna do detekcji ciepła w dowolnym punkcie, na całej swojej długości.
  Przewód czujki składa się z dwóch kabli stalowych indywidualnie zaizolowanych komponentami polimerowymi wrażliwymi na ciepło. Izolowane przewody są skręcone razem w taki sposób, by uzyskać pomiędzy nimi efekt naprężenia sprężyny, następnie są owinięte taśmą ochronną i otulone ochronnym płaszczem zewnętrznym.
  Przewody mogą być bezpośrednio łączone ze sobą, co pozwala zabezpieczać wiele stref o różnych temperaturach. Po podłączeniu do zaprogramowanego panelu sterującego centrali możliwe jest precyzyjne określenie punktu przegrzania.
  Cyfrowe liniowe czujki ciepła są dostępne w różnych typach i otulinach zewnętrznych, z przeznaczeniem dla szerokiego zakresu temperatur.
  Podstawowe ich zalety: prosta konstrukcja, odporność na korozję, chemikalia, wilgoć i ekstremalne temperatury, a także nieskomplikowany montaż i niskie koszty utrzymania instalacji.
  Więcej informacji :
  www.protectowire.com
SUPO Cerber SUPO Cerber SUPO Cerber SUPO Cerber SUPO Cerber SUPO Cerber SUPO Cerber SUPO Cerber SUPO Cerber SUPO Cerber SUPO Cerber SUPO Cerber SUPO Cerber SUPO Cerber SUPO Cerber SUPO Cerber SUPO Cerber SUPO Cerber