PL EN

DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZA i SZKOLENIOWA

Naszą strategią rozwojową jest stałe doskonalenie kompetencji i potencjału badawczego, w celu zapewnienia znaczącego udziału we wdrażaniu nowoczesnych technologii zabezpieczeń przeciwpożarowych, głównie w obiektach budowlanych.
Wieloletnie doświadczenia kadry badawczej i inżynieryjnej oraz szeroka współpraca z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami naukowymi, badawczymi i przemysłowymi, jak też wdrożenia opracowanych rozwiązań możliwe są w dużej mierze dzięki własnemu, rozbudowanemu i nowocześnie wyposażonemu zapleczu laboratoryjno-technicznemu.
Głównym i najnowszym jego ogniwem jest Ośrodek Badawczo- Szkoleniowy Techniki Przeciwpożarowej (OBSTP), zlokalizowany w miejscowości Szczyrzyc.
Realizujemy tam prace badawcze, rozwojowe, projektowe, doświadczalne oraz szkolenia, w celu opracowywania i wdrażania innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie techniki ochrony przeciwpożarowej w obiektach budowlanych, ciągach technologicznych i w obiektach inżynieryjnych, oraz w wielu innych dziedzinach związanych z bezpieczeństwem pożarowym.
OBSTP uczestniczy aktywnie również w projektach realizowanych przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej - Państwowy Instytut Badawczy, w zakresie badań systemów gaśniczych wodnych mgłowych.

Dzięki naszemu udziałowi w realizacji Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Ośrodek Badawczo- Szkoleniowy Techniki Przeciwpożarowej został wyposażony w najnowocześniejszy sprzęt pomiarowo-badawczy w aspekcie badań najnowszej techniki przeciwpożarowej, umożliwiający również na Państwa ZLECENIE:

  • przeprowadzanie pożarów testowych w specjalnej Komorze Testowej, z wykorzystaniem techniki komputerowej symulacji pożarowej prowadzonych testów, a także skuteczności gaśniczej zarówno już produkowanych, jak też opracowywanych modelowych rozwiązań
  • przeprowadzanie badań mgły wodnej generowanej przez elementy rozpylające - metodą fotograficzną (kamery FASTEC) w połączeniu z komputerową analizą widmową: określanie wielkość kropel, stopnia ich atomizacji oraz kąta rozpylenia dysz i głowic mgłowych, zasięgu generowanych strumieni mgłowych, a także rejestrowanie intensywności rozpylenia na powierzchni badanej i określenie poprawności zadziałania zamków termicznych w funkcji zadanej prędkości przepływu powietrza
  • badanie poprawności działania dysz i głowic gaśniczych
  • projektowanie komputerowe i opracowywanie nowych systemów detekcji i gaszenia pożarów
  • wykonywanie prototypów opracowanych urządzeń, jak również produkcję stosownych jednostkowych elementów niezbędnych do badanych praktycznie rozwiązań
  • produkcję małoseryjną specjalnych dysz i głowic.

Wszystkie prowadzone prace objęte są Systemem Zarządzania Jakością zgodnym z normami ISO 9001:2008.

Ośrodek Badawczo- Szkoleniowy Techniki Przeciwpożarowej wyposażony jest w klimatyzowaną salę konferencyjną z nowoczesnym sprzętem audiowizualnym.
W zintegrowanym kompleksie, w Willi Sewer proponujemy pokoje hotelowe o wysokim standardzie i pełny serwis gastronomiczny, zapewniony przez doświadczonego szefa kuchni i sympatyczną obsługę. Dzięki temu możemy przygotować i zorganizować dla Państwa każdego rodzaju branżowe szkolenie, sympozjum, konferencję, czy spotkanie biznesowe. Istotną w tym względzie jest przede wszystkim możliwość przedstawienia prezentacji i pokazów praktycznych w oparciu o naszą nowoczesną bazę laboratoryjno-techniczną.
Więcej informacji:
http://obstp.pl