PL EN

DŹWIĘKOWY SYSTEM OSTRZEGAWCZY

Dźwiękowy System Ostrzegawczy (DSO) jest jednym z elementów zapewniających bezpieczeństwo w użytkowanych obiektach. Dzięki DSO możliwe jest szybkie przekazywanie informacji o zagrożeniu pożarowym i innych niebezpieczeństwach, oraz sprawne sterowanie ewakuacją osób przebywających w zagrożonych obszarach budynku. Podstawowe działanie systemu polega na bieżącym emitowaniu komunikatów głosowych.

Wszystkie projektowane, wykonywane, instalowane, programowane i serwisowane przez naszą firmę Dźwiękowe Systemy Ostrzegawcze bazują na najnowszych technologiach i urządzeniach, gwarantujących niezawodność i sprawność działania nawet w czasie trwania pożaru. Posiadają odpowiednią certyfikację, spełniają wszystkie wymogi określone obowiązującymi normami i przepisami , a także uwzględniają indywidualne wymagania każdego Inwestora.

ZASTOSOWANIE:

Zgodnie z obowiązującymi przepisami stosowanie Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego wymagane jest w następujących obiektach:

 • budynki użyteczności publicznej wysokie i wysokościowe
 • budynki handlowe lub wystawowe:
  • jednokondygnacyjne o powierzchni strefy pożarowej powyżej 8 000 m², w której przebywa ponad 50 osób niebędących ich stałymi użytkownikami
  • wielokondygnacyjne o powierzchni strefy pożarowej powyżej 5 000 m², w której przebywa ponad 50 osób niebędących ich stałymi użytkownikami
 • sale sportowe i widowiskowe o liczbie miejsc powyżej 1500
 • kina, teatry, kluby i dyskoteki o liczbie miejsc powyżej 600
 • szpitale i sanatoria o liczbie łóżek powyżej 200 w budynku
 • budynki zamieszkania zbiorowego:
  • wysokie i wysokościowe
  • o liczbie miejsc noclegowych powyżej 200
 • stacje metra i kolei podziemnych
 • dworce, porty i terminale przeznaczone do jednoczesnego przebywania powyżej 500 osób.

Poza wymienionymi wyżej miejscami DSO można stosować wszędzie tam, gdzie właściciel lub użytkownik obiektu pragnie podnieść poziom ochrony przeciwpożarowej, lub w sytuacji gdy zastosowanie to wynika z rozwiązań zamiennych zaleconych przez rzeczoznawcę.

PODSTAWOWE ZALETY:

 • możliwość zainstalowania zarówno w obiektach nowobudowanych, jak też już użytkowanych
 • podział instalacji na strefy pożarowe
 • redundantne linie głośnikowe
 • redundantna praca wzmacniaczy systemu
 • zastosowanie automatycznych układów autotestujących
 • własne zasilanie rezerwowe
 • możliwość pracy w układzie sieciowym
 • możliwość pełnienia funkcji komercyjnego nagłośnienia w obiektach, w których są zainstalowane (funkcja systemów Public Address).
SUPO Cerber SUPO Cerber SUPO Cerber SUPO Cerber SUPO Cerber SUPO Cerber