PL EN

NISKOCIŚNIENIOWE MGŁOWE URZĄDZENIE GAŚNICZE MUG - autonomiczne

Urządzenie to przeznaczone jest do miejscowej ochrony przeciwpożarowej, do gaszenia pożarów grupy „A”, „B” i „F”.

BUDOWA i SPOSÓB DZIAŁANIA

Jako środek gaśniczy stosowana jest woda pod ciśnieniem ok. 20 bar, zamknięta w butli wykonanej z odpornych na korozję włókien węglowych lub szklanych. Elementem wytwarzającym mgłę wodną o atomizacji kropel mniejszych niż 300 mikrometrów jest głowica mgłowa niskociśnieniowa typu GMZ. Elementem detekcyjnym jest specjalnie zabudowana szklana ampułka wypełniona cieczą o dużej rozszerzalności termicznej. Zależnie od potrzeb ciecz dobiera się dla następujących temperatur progowych: 57°C, 68°C, 91°C lub 141°C. Z chwilą pojawienia się temperatury wyższej niż znamionowa ampułka pęka, powodując uwalnianie środka gaśniczego, który natychmiast pojawia się nad ogniem w formie rozpylonej mgły wodnej, błyskawicznie gaszącej, bądź skutecznie tłumiącej pożar w początkowej jego fazie. Dodanie do wody gaśniczej środka syntetycznego AFFF zwiększa wielokrotnie efekt gaśniczy

PODSTAWOWE ZALETY:

 • uruchamianie w sposób w pełni automatyczny
 • duża skuteczność i prędkość gaszenia źródła ognia w zarodku
 • niewielkie zużycie wody nie powodujące strat i uszkodzeń związanych z zalaniem
 • małe gabaryty
 • prosta instalacja
 • niski koszt urządzenia i jego instalacji
 • brak szkodliwych oddziaływań na otoczenie i środowisko naturalne.

MOŻLIWOŚCI ZASTOSOWANIA:

 • komory silnikowe autobusów, samochodów ciężarowych i osobowych
 • maszyny budowlane
 • centra obróbki skrawaniem z użyciem płynów łatwopalnych
 • maszyny i inne urządzenia ciągów technologicznych
 • pojedyncze eksponaty muzealne i wystawiennicze

ELEMENTY URZĄDZENIA:

 • butla na czynnik gaśniczy o wielkości dobieranej zależnie od potrzeb gaśniczych
 • zawór różnicowy niskociśnieniowy
 • zawór zwrotny
 • głowice mgłowe zamknięte GMZ
 • orurowanie.