PL EN

  • W trakcie końcowych opracowań, badań laboratoryjnych i testów praktycznych - przeprowadzanych w naszym Ośrodku Badawczo-Szkoleniowym w Szczyrzycu - jest całkowicie nowy, innowacyjny, niskociśnieniowy system mgłowy dwumediowy, typu hybrydowego. Po uzyskaniu niezbędnych certyfikatów i aprobat z pewnością odegra on znaczącą rolę w ochronie przeciwpożarowej.
  • Równolegle prowadzone są prace nad nowymi niskociśnieniowymi dyszami gaśniczymi typu DMZ i DMO. Zastosowano w nich specjalny zawirowywacz, który odznacza się równomiernym rozkładem gęstości strumienia cieczy w przekroju prostopadłym do osi strugi, co stanowi cenną zaletę w tych wszystkich zastosowaniach, gdzie chodzi o najkorzystniejszą wymianę ciepła i masy pomiędzy kroplami i otoczeniem. Prototypy pomyślnie przeszły już wszystkie niezbędne testy i próby praktyczne, dzięki czemu możliwe było rozpoczęcie procedur certyfikacji i patentowania.