PL EN

POLON-ALFA

Posiadamy autoryzację na montowanie, programowanie i konserwację produkowanych przez firmę POLON-ALFA systemów sygnalizacji pożarowej.
Poniżej prezentujemy najnowszy i najnowocześniejszy jej produkt.

System Sygnalizacji Pożarowej POLON 6000

Jest zestawem urządzeń nowej generacji, konfigurowanym zależnie od potrzeb ochrony przeciwpożarowej zabezpieczanych obiektów.
Głównym elementem każdej konfiguracji jest nowoczesna centrala sygnalizacji pożarowej POLON 6000. Zaprojektowana na bazie koncepcji urządzenia modułowego o architekturze rozproszonej składa się z wielu zunifikowanych modułów różnych typów, umieszczonych w standardowych obudowach, które pojedynczo, lub połączone w zestawy (tzw. węzły), mogą być rozmieszczane w różnych punktach chronionego obiektu, nawet znacznie od siebie oddalonych.

Centrala jest urządzeniem skalowalnym - można ją dowolnie zestawiać z modułów i węzłów w ilościach dopasowanych do indywidualnych potrzeb obiektu, a następnie - jeżeli zajdzie taka potrzeba - rozbudowywać o następne obudowy z wyposażeniem.

Wszystkie moduły w obrębie pojedynczego węzła, oraz węzły pomiędzy sobą połączone są wspólną, podwójną (redundantną) cyfrową magistralą komunikacyjną.
Takie rozwiązanie pozwala na optymalizację niezbędnego wyposażenia centrali, instalowanego w miejscach, gdzie jest tego konieczność i tym samym na ograniczenie kosztów instalacji, przy jednoczesnym zapewnieniu bardzo dużej niezawodności działania systemu.

MOŻLIWOŚCI ZASTOSOWANIA:

 • wszelkiego rodzaju budynki i kompleksy wymagające ochrony przeciwpożarowej
 • zalecany zwłaszcza do ochrony obiektów dużych i rozległych, takich jak np. centra handlowe, biurowce, szpitale, hotele, galerie i muzea, kina i teatry, dworce i terminale, hale i zabudowane obiekty sportowe, kompleksy przemysłowe, magazyny i wiele innych
 • obiekty zabytkowe
 • tzw. "inteligentne budynki" z dużą liczbą współpracujących urządzeń automatyki pożarowej

PODSTAWOWE ZALETY:

 • możliwość zastosowania zarówno w obiektach nowobudowanych, jak też już funkcjonujących
 • łatwa integracja w ramach wielu istniejących na rynku systemów  zarządzania bezpieczeństwem obiektu
 • konfiguracja każdorazowo dopasowywana do indywidualnych potrzeb obiektu
 • możliwość rozmieszczania elementów systemu w różnych punktach chronionej budowli czy kompleksu, nawet znacznie od siebie oddalonych
 • sterowanie i kontrola wszystkich zainstalowanych w obiekcie urządzeń ochrony i automatyki przeciwpożarowej
 • możliwość obsługi z wielu miejsc
 • w razie potrzeby - łatwa rozbudowa systemu
 • sprawdzona i potwierdzona niezawodność działania.

Szczegółowe informacje o wszystkich systemach sygnalizacji pożarowej firmy POLON-ALFA znajdują się na stronie internetowej producenta:
www.polon-alfa.pl/sites/default/files/aat/marketing/pdf/AAT-AAT-Katalog_2015.pdf

SUPO Cerber SUPO Cerber SUPO Cerber SUPO Cerber SUPO Cerber SUPO Cerber SUPO Cerber