PL EN

SCHRACK SECONET

Posiadamy autoryzację w zakresie projektowania, instalacji, programowania, konserwacji i serwisu oraz dystrybucji systemów sygnalizacji pożarowej produkowanych przez firmę SCHRACK SECONET.

Bazujące na wysoko zaawansowanych technologiach, najwyższej jakości urządzenia opracowywane i produkowane są w Austrii i Niemczech.

Konstrukcja złożonych struktur sieciowych systemu sygnalizacji pożarowej opiera się po raz pierwszy na standardzie Ethernet, co pozwala na elastyczną integrację już istniejących systemów sieciowych. Zastosowana najnowsza generacja central INTEGRAL IP łączy udane i sprawdzone cechy systemów z technologią przyszłości.
Każda centrala stanowi samodzielną jednostkę z własnym zasilaniem i akumulatorami, do których można podłączyć, obok grup detektorów i układów sterowania, zewnętrzne panele obsługi, panele obsługi dla straży pożarnej, drukarki, i inne urządzenia peryferyjne.

Dzięki zastosowaniu specjalnej koncepcji redundancji dwa niezależne systemy cały czas pracują równolegle i w przypadku, gdy w aktywnej połowie wystąpi usterka, następuje automatyczne przełączenie na stronę w pełni sprawną. Gwarantuje to, że wszystkie funkcje całego systemu sygnalizacji pożarowej pozostają zawsze - również w przypadku uszkodzenia - dostępne w sposób pełny i nieograniczony.

MOŻLIWOŚCI ZASTOSOWANIA:

 • wszelkiego rodzaju budynki i kompleksy wymagające ochrony przeciwpożarowej
 • obiekty wielkoprzestrzenne i wielkopowierzchniowe, takie jak np. centra handlowe, biurowce, szpitale, galerie i muzea, dworce i terminale, hale i zabudowane obiekty sportowe, kompleksy przemysłowe, magazyny, garaże podziemne i wiele innych
 • budynki mieszkalne, hotele i pensjonaty
 • obiekty, w których panuje wysoka temperatura, takie jak odlewnie, czy suszarnie
 • pomieszczenia z wysoce zmienną temperaturą, np. kuchnie przemysłowe, chłodnie, mleczarnie, wędzarnie, zakłady recyklingu
 • kościoły i kaplice
 • obiekty gastronomiczne różnej wielkości

PODSTAWOWE ZALETY:

 • możliwość zainstalowania zarówno w obiektach nowobudowanych, jak też już funkcjonujących
 • możliwość zabezpieczania i sterowania wieloma strefami gaśniczymi
 • duża kompatybilność umożliwiająca modernizację „krok po kroku” starszych instalacji sygnalizacji pożarowej, a tym samym optymalne dostosowanie do potrzeb i wymagań danego obiektu i ograniczenie niezbędnych nakładów finansowych
 • centrale INTEGRAL IP posiadają różnorodne interfejsy, co umożliwia obsługę standardowych protokołów komunikacyjnych, takich jak BACnet, OPC, ESPA lub Modbus i dzięki temu współpracę z innymi urządzeniami i systemami zewnętrznymi, np. z systemem automatyki budynku (BMS)
 • przy zastosowaniu sieci INTEGRAL LAN i z wykorzystaniem techniki sieci kratowych można podłączyć w jeden system do 16 podcentral
 • zaawansowane oprogramowanie dedykowane, umożliwiające również zdalny dostęp do central sygnalizacji pożarowej za pomocą komputera PC, smartfona, czy tabletu - niezależnie od lokalizacji
 • panel obsługi z przejrzystym układem przycisków i procesami logicznymi zapewniającymi szybką i bezpieczną obsługę nawet w sytuacjach stresowych
 • oznakowanie klawiszy i proste komunikaty tekstowe na wyświetlaczu dostępne są w ponad 20 językach.

Szczegółowe informacje o wszystkich urządzeniach sygnalizacji pożarowej firmy SCHRACK SECONET znajdują się na stronie internetowej producenta:

www.schrack-seconet.com/pl/products_solutions/fire_alarm/

SUPO Cerber SUPO Cerber SUPO Cerber SUPO Cerber SUPO Cerber SUPO Cerber SUPO Cerber