PL EN

Stała opieka nad instalacjami zgodnie z obowiązującymi przepisami -spełniająca wymagania urzędów i ubezpieczycieli- jest dla nas oczywista tak, jak serwisowa gotowość na wezwania telefoniczne przez 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu.

Telefon alarmowy Całodobowej Obsługi Serwisowej: +48 608 090 998

Doświadczony zespół wykwalfikowanych serwisantów posiadających niezbędne uprawnienia zapewnia nadzów. konserwację i naprawy nie tylko w czasie trwania gwarancji na instalacje własne, ale również po jej zakończeniu, a także na większość instalacji i systemów przeciwpożarowych innych producentów.

W ramach usług serwisowych zapewniamy między innymi:

  • okresowe przeglądy i konserwacje instalacji i urządzeń przeciwpożarowych
  • naprawy i usuwanie awarii
  • pomiary wydajności hydrantów
  • przeglądy podręcznego sprzętu gaśniczego
  • pomiary instalacji elektrycznych
SUPO Cerber SUPO Cerber

PRZEŚLIJ ZGŁOSZENIE