PL EN

SYSTEMY AEROZOLOWE

Wysoka efektywność aerozolowych systemów gaśniczych daje możliwość ugaszania pożaru w jego zarodku w ciągu kilku sekund, w fazie jego powstawania. Dzięki temu uniknąć można wielu szkód zarówno w całych obiektach, jak też indywidualnie w instalacjach i maszynach. Dokładna koncepcja aerozolowej instalacji gaszenia pożaru każdorazowo opracowywana jest po szczegółowym określeniu źródła i wielkości ryzyka, a także specyfiki chronionego obiektu i uwarunkowań środowiskowych.
Projektowane i wykonywane przez nas instalacje bazują na urządzeniach i armaturze renomowanej niemieckiej firmy DYNAMECO.

MOŻLIWOŚCI ZASTOSOWANIA :

 • serwerownie i centra hostingowe
 • ośrodki przetwarzania danych
 • stacje nadawcze radiowe i TV
 • telekomunikacja
 • statki i jachty
 • samoloty
 • samochody ciężarowe i autobusy
 • kolejnictwo
 • maszyny i centra obróbcze
 • maszyny drukarskie
 • magazyny
 • archiwa i biblioteki
 • stacje transformatorowe i transformatory
 • generatory
 • elektrownie wiatrowe
 • zdecentralizowane systemy wytwarzania energii
 • systemy zasilania bezprzewodowego
 • stacje pomiarowe
 • kuchnie

PODSTAWOWE ZALETY :

 • szeroka gama zastosowań z możliwością dostosowania do każdych potrzeb i wymogów
 • brak ograniczeń w stosunku do obszaru działania
 • natychmiastowe uruchamianie procesu gaszenia
 • ciśnienie umożliwia ochronę budynków wysokich, wysokość wieży telewizyjnej przy użyciu tylko jednej jednostki pompowej
 • duża efektywność przy zużyciu bardzo małych ilości wody, nie powodująca strat i uszkodzeń związanych z zalaniem
 • brak korozyjnego działania produktów ubocznych środka gaśniczego, szczególnie istotny w przypadku zespołów i elementów urządzeń elektrycznych i elektronicznych
 • przez rozproszenie wody przy zastosowaniu wysokiego ciśnienia zwiększa się znacznie powierzchnia chłodząca (wymiany ciepła) w stosunku do konwencjonalnych systemów niskociśnieniowych
 • szybsze niż w konwencjonalnych systemach gaśniczych wypieranie tlenu w ognisku pożaru
 • istotne redukowanie ilości produktów spalania, w tym także dymu
 • zmniejszenie toksyczności dymu
 • sprzyjanie szybszej i bezpieczniejszej ewakuacji ludzi ze strefy zagrożenia
 • kurtyny mgłowe ograniczają rozprzestrzenianie się pożaru, promieniowania cieplnego, iskier i dymu
 • brak szkodliwych oddziaływań na otoczenie i środowisko naturalne
 • niskie koszty utrzymania

SPOSÓB DZIAŁANIA

ewielka ilość środka gaśniczego błyskawicznie generuje dużą moc przeciwpożarową, dzięki wykorzystaniu technologii opartej na działaniu gaśniczego ładunku pirotechnicznego, składającego się z azotanu potasu i nitroguanidyny. W przypadku pożaru ładunek ten zostaje uruchomiony elektrycznie, termicznie lub ręcznie.
W trakcie zainicjowanego w ten sposób procesu jest wytwarzany węglan potasu, który występuje jako aerozolowy materiał stały, o średniej wielkości cząstek pomiędzy 0,5 μm i 2,5 μm. Poprzez fizyczną reakcję aerozolu i wytwarzanych jednocześnie gazów reaktywnych ogień pozbawiony zostaje energii. Następnie dochodzi do przerwania reakcji łańcuchowej przez połączenie wolnych rodników. Zasada gaszenia zatem nie opiera się na usuwaniu tlenu, ale na przerywaniu procesu utleniania na poziomie molekularnym.

BUDOWA INSTALACJI

Za pomocą systemu sterującego iDB (intelligent Distribution Box) można bezpośrednio podłączyć 3 generatory aerozolowe, lub zespół rozdzielaczy z każdorazowo podłączonymi trzema generatorami aerozolowymi.

STOSOWANE GENERATORY AEROZOLU GAŚNICZEGO :

GRUPA PRODUKTÓW TA08: Dynameco 200-TA08
Dynameco 300-TA08
Dynameco 2000-TA08
GRUPA PRODUKTÓW E02: Dynameco 200-E02
Dynameco 300-E02
Dynameco 2000-E02
GRUPA PRODUKTÓW PA01: Dynameco 200-PA01
Dynameco 300-PA01
Dynameco 2000-PA01

JEDNOSTKA STERUJĄCA (iDB) :

 • steruje, czuwa na złączach kablowych i w razie pożaru aktywuje generatory
 • może być podłączona do każdej centralki sygnalizacyjnej
 • alternatywnie może być podłączona do systemu operatora (DOD), za pomocą którego możliwe jest uruchomienie generatorów automatycznie lub ręczne, bez jednoczesnego powiadamiania stanowiska monitorującego i straży pożarnej
 • umożliwia wyzwalanie generatorów o łącznym natężeniu 1.5A
 • czas opóźnienia: 100ms
 • napięcie zasilania: 12V / 24V.

zdjęcie SUPO Cerber zdjęcie SUPO Cerber zdjęcie SUPO Cerber zdjęcie SUPO Cerber zdjęcie SUPO Cerber zdjęcie SUPO Cerber zdjęcie SUPO Cerber zdjęcie SUPO Cerber zdjęcie SUPO Cerber zdjęcie SUPO Cerber zdjęcie SUPO Cerber zdjęcie SUPO Cerber zdjęcie SUPO Cerber