PL EN

SYSTEMY HYDRANTOWE

Instalacje hydrantowe mają zasadniczy wpływ na szybkość i skuteczność akcji gaśniczej. Odpowiadają za dostarczenie wody do celów gaśniczych pod odpowiednim ciśnieniem, oraz w ilości wystarczającej na okres co najmniej dwóch godzin akcji gaśniczej. Tradycyjne instalacje hydrantowe - oprócz konieczności montażu systemu rur - często wymagają budowy pompowni i dużego zbiornika na zapas wody, nie tylko zajmujących sporo miejsca, ale znacznie podnoszących koszty inwestycji. Oferowane przez nas hydranty z prądownicami mgłowymi - dzięki zwiększonej efektywności gaśniczej wody rozpylonej do postaci mgły wodnej i mniejszym jej zużyciu - pozwalają na znaczne obniżenie tych kosztów i oszczędność na kubaturze zajmowanej przez zbiornik wody gaśniczej. Dodatkowo aplikacja mgły wodnej środkiem syntetycznym AFFF czyni prądownice skuteczniejszym narzędziem gaśniczym, szczególnie w początkowych fazach pożaru.

ZALETY :

  • ochrona pomieszczeń z wartościowymi instalacjami, urządzeniami lub przedmiotami, które mogą ulec uszkodzeniu w przypadku zastosowania innych środków gaśniczych
  • możliwość elastycznego doboru wielkości instalacji zależnie od wielkości strefy zabezpieczanej przeciwpożarowo
  • doskonale zastępuje systemy gaśnicze z użyciem halonu
  • skutecznie działa w ujemnych temperaturach
  • nie jest szkodliwy dla środowiska naturalnego

HYDRANT MGŁOWY NISKOCIŚNIENIOWY FOGANT

W swej podstawowej wersji składa się z klasycznej szafki metalowej, wyposażonej w wąż gumowy o średnicy wewnętrznej DN 15 i długości od 15 mb do 20 mb , nawinięty na szpulę i zakończony prądownicą z zaworem odcinającym i specjalnie opracowaną głowicą mgłową, składającą się z 6 mikrodysz mgłowych o kącie wypływu 65 stopni i dyszy środkowej o kącie wypływu 20 stopni. W opracowanej przez nas wersji udoskonalonej prądownica mgłowa posiada zasięg skuteczny strugi mgły wodnej do 6 metrów, przy wydajności 0,25 l/s. Niestety w aktualnie obowiązujących polskich przepisach najmniejsza wydajność została określona na 1 l/s. Potrzeba zatem zmian w określonych regulacjach, co umożliwi zastosowanie tejże prądownicy mgłowej w Polsce, wpływając tym samym na znaczną redukcję nakładów inwestycyjnych przy wyposażaniu budynków w instalacje hydrantowe.

HYDRANT MGŁOWY WYSOKOCIŚNIENIOWY FOGGUN

> Kolejnym nowym rozwiązaniem jest hydrant mgłowy wysokociśnieniowy o szybkości przepływu wody 25 l/min przy ciśnieniu roboczym 100 bar i kilkunastometrowym zasięgu strugi mgłowej. Przy stosowaniu tego typu hydrantów wydatek wodny jest zminimalizowany, przy jednoczesnym zapewnieniu dużej skuteczności gaśniczej. Szafy ścienne hydrantów mgłowych wysokociśnieniowych są połączone system rur ciśnieniowych z pompą, lub ze scentralizowanym zespołem pomp. Zespół pompowy pobiera wodę z sieci wodociągowej, lub zintegrowanego zbiornika wody gaśniczej.

AUTONOMICZNY HYDRANT MGŁOWY WYSOKOCIŚNIENIOWY FOGTEC KFT 25/120

Jest niezależną, samodzielną i mobilną jednostką gaśniczą. Zasilany jest silnikiem spalinowym z pompą wysokociśnieniową. Woda pobierana jest ze zintegrowanego zbiornika o pojemności 100 litrów. Wyposażony jest w prądownicę mgłową FOGGUN, połączoną z pompą wysokociśnieniową wężem półsztywnym o długości do 50 mb . Opcjonalnie może posiadać układ dozowania środka gaśniczego AFFF. Alternatywnie dla kółek jezdnych mogą zostać zamontowane szyny.

AUTONOMICZNY HYDRANT MGŁOWY WYSOKOCIŚNIENIOWY FOGTEC KFT 40/120

Jest jednym z najbardziej efektywnych, dostępnych na rynku samodzielnych mobilnych urządzeń gaśniczych mgłą wodną. W odróżnieniu od innych systemów pracuje przy szybkości przepływu wody wynoszącym 40 litrów na minutę, wyzwalanym prądownicą mgłową FOGGUN. System ten, z kombinowanym zbiornikiem wody 200 l szczególnie nadaje się do montażu w kompaktowych pojazdach gaśniczych. Zespół pompowy może być wtedy opcjonalnie zasilany wewnętrznym napędem pomocniczym pojazdu.

STANDARDOWE SYSTEMY HYDRANTOWE

Oferujemy również projektowanie, dostawy, kompleksowe wykonawstwo i serwisowanie standardowych systemów i instalacji hydrantowych, wyposażonych w:

  • hydranty wewnętrzne z wężem półsztywnym o nominalnej średnicy węża 25 mm i 33 mm
  • hydranty wewnętrzne z wężem płasko składanym o nominalnej średnicy węża 52 mm
  • zawory hydrantowe bez węża pożarniczego.

SUPO Cerber SUPO Cerber SUPO Cerber SUPO Cerber SUPO Cerber SUPO Cerber SUPO Cerber SUPO Cerber SUPO Cerber